PUTERA.com

Sumber Rujukan Teknologi Maklumat & Perniagaan Internet

Professional development programmer cooperating meeting

10 Trik Git yang Perlu Diketahui Setiap Pembangun Perisian

Git adalah sistem kawalan versi yang sangat popular dan banyak digunakan oleh pembangun perisian di seluruh dunia. Ia membolehkan pengurusan kod sumber dengan lebih efisien dan kerjasama dalam pasukan yang lebih mudah. Berikut adalah sepuluh trik Git yang perlu diketahui oleh setiap pembangun perisian untuk meningkatkan produktiviti mereka.

1. Menggunakan git stash untuk Menyimpan Perubahan Sementara

git stash membolehkan anda menyimpan perubahan sementara tanpa melakukan commit. Ini sangat berguna jika anda perlu beralih ke cabang lain atau menarik perubahan terbaru dari remote repository.

git stash save "pesanan sementara"
git stash apply

2. git cherry-pick untuk Memilih Commits Tertentu

Dengan git cherry-pick, anda boleh memilih commits tertentu dari satu cabang dan mengaplikasikannya ke cabang lain. Ini berguna untuk mengambil perubahan spesifik tanpa menggabungkan keseluruhan cabang.

git cherry-pick <commit-hash>

3. Menetapkan Alias untuk Perintah Git

Anda boleh menetapkan alias untuk perintah Git yang panjang atau sering digunakan untuk menjimatkan masa.

git config --global alias.co checkout
git config --global alias.br branch
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.st status

4. Melihat Log Git dengan Format Tersesuai

Anda boleh menyesuaikan format log Git untuk mendapatkan maklumat yang lebih mudah dibaca.

git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"

5. git rebase untuk Menyusun Semula Sejarah Commit

git rebase membolehkan anda menyusun semula sejarah commit supaya lebih linear dan bersih.

git rebase master

6. Menggunakan .gitignore untuk Mengabaikan Fail

Fail .gitignore membolehkan anda menentukan fail atau direktori yang tidak perlu dikesan oleh Git.

node_modules/
*.log
.DS_Store

7. git bisect untuk Mencari Ralat

git bisect membantu anda mencari commit yang menyebabkan ralat dengan melakukan pencarian biner.

git bisect start
git bisect bad
git bisect good <commit-hash>

8. Menggunakan Tag untuk Menandakan Versi

Tag membolehkan anda menandakan titik tertentu dalam sejarah repositori sebagai versi yang penting.

git tag -a v1.0 -m "Versi 1.0"
git push origin v1.0

9. git diff untuk Melihat Perubahan

git diff membolehkan anda melihat perubahan antara commit atau antara working directory dan staging area.

git diff HEAD

10. Menggunakan git pull --rebase untuk Menarik Perubahan

git pull --rebase memastikan sejarah commit anda lebih linear dengan melakukan rebase terhadap perubahan baru dari remote repository.

git pull --rebase origin master

Kesimpulan

Dengan menguasai trik-trik Git ini, anda boleh meningkatkan produktiviti anda sebagai pembangun perisian dan menguruskan kod sumber dengan lebih efisien. Teruskan belajar dan bereksperimen dengan ciri-ciri baru Git untuk menjadi pembangun yang lebih baik.

Semoga artikel ini membantu anda memahami dan mengaplikasikan trik Git yang berguna dalam kerja harian anda. Selamat mencuba!

Tinggalkan Balasan

Prof Jenin
IT Expert
ChatBot