PUTERA.com

Sumber Rujukan Teknologi Maklumat & Perniagaan Internet

E-commerce, internet online shopping and delivery concept. House

Sektor E-Dagang Meningkat 10.4% Pada Suku Pertama 2023

Pendapatan e-dagang di Malaysia menunjukkan peningkatan yang mengagumkan sebanyak 10.4% pada suku pertama 2023, mencecah RM291.7 bilion. Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan, menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Berbanding tahun sebelumnya, pendapatan e-dagang pada 2022 juga mencatatkan peningkatan yang signifikan, berjumlah hampir RM1.10 trilion.

Inisiatif Kerajaan Menyumbang kepada Kejayaan

DOSM menjelaskan bahawa inisiatif kerajaan berperanan besar dalam mencetuskan pertumbuhan ini. Antara usaha-usaha tersebut termasuk menyediakan gerbang e-dagang serantau, melabur dalam syarikat-syarikat e-dagang baharu, menggalakkan inovasi melalui kerjasama dalam pematuhan peraturan, serta meningkatkan aksesibiliti komunikasi dan rangkaian jalur lebar. Semua langkah ini telah membawa kepada manfaat ekonomi yang ketara, termasuk peningkatan dalam penggunaan teknologi digital dan prestasi keseluruhan yang lebih baik.

Pandemik COVID-19 telah menjadi pemangkin kepada pertumbuhan e-dagang di Malaysia. Sekatan pergerakan, penjarakan sosial, dan operasi kedai fizikal yang terhad mengakibatkan lonjakan dalam pembelian dalam talian dan transaksi digital. Walaupun pandemik memberi kesan negatif terhadap kesihatan dan ekonomi keseluruhan, ia juga telah meningkatkan penggunaan teknologi dan mempercepat pertumbuhan e-dagang di Malaysia.

Untuk lebih memahami magnitud pertumbuhan ini, kita boleh melihat data dari beberapa tahun sebelumnya. Pada 2021, pendapatan e-dagang di Malaysia mencatat peningkatan sebanyak 23.9%, mencecah RM1.037 trilion berbanding RM675.4 bilion pada 2019. Segmen pasaran tempatan menunjukkan peningkatan sebanyak 25.5%, berjumlah RM932.7 bilion pada 2021, manakala segmen pasaran antarabangsa meningkat 11.9% kepada RM104.5 bilion.

Peningkatan Penggunaan Internet & Teknologi

Dalam tempoh tersebut, penggunaan komputer meningkat kepada 93.8% pada 2021 daripada 86.2% pada 2019. Penggunaan Internet juga meningkat kepada 90.6% pada 2021 daripada 85.2% pada 2019. Jumlah perniagaan yang memiliki kehadiran dalam talian juga meningkat kepada 63.3% pada 2021 daripada 53.9% pada 2019.

Secara keseluruhan, e-dagang di Malaysia menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat memberangsangkan, didorong oleh inisiatif kerajaan, peningkatan penggunaan teknologi digital, dan perubahan dalam tingkah laku pengguna akibat pandemik. Prospek untuk masa hadapan kelihatan cerah, dan kita boleh menjangkakan lebih banyak inovasi serta pertumbuhan dalam sektor ini.

 

Tinggalkan Balasan

Prof Jenin
IT Expert
ChatBot