PUTERA.com

Sumber Rujukan Teknologi Maklumat & Perniagaan Internet

Alamat tapak web cerminkan jenis kandungan

Melayari Internet membolehkan begitu banyak maklumat-maklumat baru yang anda akan temui dan ketahui. Internet memainkan peranan yang penting selain daripada medium akhbar, radio, dan televisyen untuk menyampaikan maklumat. Kini, dengan adanya media sosial dan aplikasi berita, maklumat boleh disebarkan dengan lebih pantas dan meluas.

Dari hari ke hari, beratus-ratus tapak dan laman web baru akan muncul, ini membolehkan lebih banyak maklumat disalurkan. Namun jumlahnya yang terlampau banyak boleh membuatkan anda sering terlupa mengenai alamat sesebuah tapak atau laman web. Oleh itu, fungsi penanda buku (bookmark) atau favorites dalam pelayar web masih sangat relevan untuk menyimpan alamat laman yang penting.

Pada kebiasaannya, sesebuah alamat tapak web akan dimulai dengan perkataan WWW yang bermaksud World Wide Web dan berakhir dengan domain atau perkataan-perkataan singkatan seperti .net (singkatan bagi perkataan network), .com (commercial), .org (organization) dan .edu (education). Pada masa kini, terdapat juga domain baru seperti .io (untuk teknologi), .tech (untuk teknologi), dan .ai (untuk kecerdasan buatan).

Sebenarnya alamat sesebuah tapak web itu penting bagi menentukan jenisnya, terutamanya tapak-tapak web untuk organisasi sama ada untuk perniagaan, pendidikan, dan sebagainya. Ini kerana selain dari menggunakan nama organisasi itu sendiri, perkataan pada belakang alamat tersebut lebih penting kerana ianya mencerminkan jenis perniagaan atau perkhidmatan yang mereka lakukan ataupun kandungan yang disediakan.

Oleh yang demikian, adalah penting bagi sesebuah organisasi tersebut untuk menentukan jenis alamat tapak web mereka, walaupun mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Jika anda inginkan alamat tapak web yang berwajah Malaysia, maka dapatkan alamat dengan .my di belakangnya. Ia merupakan khusus untuk tapak web milik rakyat Malaysia sahaja.

Selain daripada singkatan-singkatan perkataan yang disebutkan di atas, terdapat trend masa kini yang turut menggunakan singkatan perkataan dari negara lain seperti .to, .tv, .cc, .ws, dan sebagainya. Domain seperti .tv sering dikaitkan dengan kandungan video atau streaming, manakala .io pula popular di kalangan syarikat teknologi.

Dengan adanya nama-nama domain berbeza ini, banyak organisasi yang mempunyai alamat laman web sedia ada mungkin ingin bertukar ke alamat yang baru untuk disesuaikan dengan bentuk organisasi mereka. Walau bagaimanapun, organisasi-organisasi tersebut perlu segera mendaftarkan alamat-alamat domain tersebut dengan pendaftar-pendaftar domain yang telah dilantik, contohnya MYNIC untuk .my.

Pada masa kini, mempunyai tapak web atau sekurang-kurangnya kehadiran dalam talian melalui media sosial adalah suatu kemestian bagi sesebuah organisasi yang ingin memperkenal serta memajukan perniagaan mereka di serata dunia. Penggunaan alamat laman web yang mudah diingati dan relevan dengan perniagaan atau perkhidmatan mereka adalah sangat penting.

Teknologi terkini seperti SEO (Search Engine Optimization) dan SEM (Search Engine Marketing) juga digunakan untuk memastikan laman web mudah dijumpai oleh pengguna di enjin carian. Ini menambah lagi keperluan untuk memiliki alamat domain yang tepat dan bermakna.

 

Tinggalkan Balasan

Prof Jenin
IT Expert
ChatBot