PUTERA.com

Sumber Rujukan Teknologi Maklumat & Perniagaan Internet

Panduan matikan virus Sasser

Apa anda perlu buat apabila komputer diserang virus sasser? Sasser hanya menyerang windows yang tidak ada update sahaja.

Apabila computer anda keluar tetingkap yang menyatakan bahawa computer anda akan shutdown dalam masa 60 saat, anda boleh :

 1. Pergi ke menu Run. Kemudian taip shutdown –a atau shutdown -r (bagi windows xp) atau shutdown –I (bagi windows 2000) dan langkah ini akan menyebabkan tetingkap windows shutdown itu tadi akan di close (terminatekan tetingkap itu)
 2. Kemudian, anda pergi updatekan latest service pack 2 untuk windows xp manakala services pack 4 bagi windows 2000.
 3. Kemudian anda download sasser removal dari mana² laman web antivirus seperti Symantec dan juga mcafee

Di bawah ini pula adalah cara penyelesaian bagi windows 2000.

 1. Pertama sekali disconnectkan computer daripada sebarang sambungan internet.
 2. Seperti biasa, anda pergi ke menu Run kemudian taip shutdown –I dan press enter.
 3. Kemudian, apabila remote shutdown dialog sudah dibuka, tukarkan 20 seconds kepada 9999 dan klik ok.
 4. Kemudian connectkan computer anda ke internet semula dan updatekan windows ke services pack 4.
 5. Kemudian matikan prosess itu.
 6. Kemudian, press CTRL+ALT+DEL untuk membuka windows task manager dan select process tab. Kemudian anda matikan proses ini :
  • avserve.exe
  • avserve2.exe
  • skynetave.exe
  • any process with a name consisting of four or five digits, followed by _up.exe
 7. Kemudian disablekan system restore (bagi windows xp)
 8. Kemudian, anda pergi ke menu Run dan taipkan regedit
 9. Kemudian anda pergi entri di bawah ini :
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 10. Kemudian adan deletakan entri ini :
  • “avserve.exe”=”%Windir%\avserve.exe”
  • “avserve2.exe”=”%Windir%\avserve2.exe”
  • “skynetave.exe”= “%Windows%\skynetave.exe”
 11. Kemudian close registry anda.
 12. Kemudia cari file di bawah ini dan deletekannya.
  • avserve.exe
  • avserve2.exe
  • skynetave.exe
 13. Kemudian updatekan antivirus anda.

By Civ3
Published: December 31, 2005

Tinggalkan Balasan

Prof Jenin
IT Expert
ChatBot